Begroting 2019

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten.

In deze begroting wordt u instemming gevraagd voor € 9,0 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:

Onderwerp

Totale investering in 2018

Voorgestelde dekking

Beheer openbare ruimte

2.781.000

uit jaarlijks vervangingsbudget

Toplaag kunstgrasvelden

400.000

uit structureel bestedingsvoorstel

Parkeren

722.000

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Overige

40.000

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Klimaatadaptie riolering

425.000

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Meerjarig Programma ICT

4.597.000

uit jaarlijks vervangingsbudget

Totaal

8.965.000

Een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen vindt u hieronder.

Vervangingsinvesteringen

Prijspeil 2019 inclusief btw

btw compensatie

Netto investerings- bedrag

Afschrijvings- termijn

Afschrijvings- bedrag

Rentebedrag maal 1,25%

Totale Kapitaal- lasten

ONRENDABEL:

Doel 1.2.3

Vervanging toplaag kunstgrasveld (Veld 2 ZAC)

242.000

42.000

200.000

10

20.000

2.500

22.500

Vervanging toplaag kunstgrasveld (Be Quick, Oosterenk)

242.000

42.000

200.000

10

20.000

2.500

22.500

Doel 7.1.2

Verkeersregelinstallaties

544.500

94.500

450.000

15

30.000

5.625

35.625

Holtenbroekerbrug staalkabels

147.620

25.620

122.000

10

12.200

1.525

13.725

Aanpassingen machinerichtlijn elektrische installaties diverse bruggen

496.100

86.100

410.000

20

20.500

5.125

25.625

Aanpassingen vier beweegbare bruggen (2017)

302.500

52.500

250.000

15

16.667

3.125

19.792

Diverse houten bruggen

167.585

29.085

138.500

15

9.233

1.731

10.965

Reconstructies wegen

665.500

115.500

550.000

30

18.333

6.875

25.208

Doel 7.1.3

Beschoeiing en waterwerken

229.900

39.900

190.000

20

9.500

2.375

11.875

Fonteinen

134.310

23.310

111.000

15

7.400

1.388

8.788

Vijver Lubeckplein

30.613

5.313

25.300

15

1.687

316

2.003

Bomen / beplanting

302.500

52.500

250.000

30

8.333

3.125

11.458

Spelen

272.250

47.250

225.000

10

22.500

2.813

25.313

Doel 7.3.3

Hekwerken dierenweiden / jeugdtuinen

72.600

12.600

60.000

15

4.000

750

4.750

Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel

3.849.978

668.178

3.181.800

200.353

39.773

240.126

RENDABEL:

Doel 5.2.1

Vervangen marktkasten

18.150

3.150

15.000

10

1.500

188

1.688

Doel 6.3.3

Dijkstraat - Vervanging parkeerinstallatie

77.319

13.419

63.900

10

6.390

799

7.189

Lübeckplein - camerasysteem

39.204

6.804

32.400

7

4.629

405

5.034

Diezerpoort - camerasysteem

104.665

18.165

86.500

7

12.357

1.081

13.438

van Roijensingel - vervangen installaties

169.400

29.400

140.000

10

14.000

1.750

15.750

van Roijensingel - kenteken camera's

41.019

7.119

33.900

5

6.780

424

7.204

Noordereiland - vervangen installaties

274.791

47.691

227.100

10

22.710

2.839

25.549

Noordereiland - kenteken camera's

41.019

7.119

33.900

5

6.780

424

7.204

Vervanging apparatuur kentekenparkeren

125.840

21.840

104.000

10

10.400

1.300

11.700

Doel 7.3.2

Klimaatadaptatie riolering (onder andere infiltratievoorzieningen)

514.250

89.250

425.000

40

10.625

5.313

15.938

Doel 8.2.1

vervangen bomen en beplanting

30.250

5.250

25.000

30

833

313

1.146

Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel

1.435.907

249.207

1.186.700

97.004

14.834

111.838

Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT

5.285.885

917.385

4.368.500

297.357

54.606

351.964

Meerjarenprogramma ICT 2019

Omschrijving

Investering

Ten laste van
reserve

Netto investerings- bedrag

Afschrijvings- termijn

Afschrijvings- bedrag

Rente bedrag
maal 1,25%

totaal kapitaallasten

Bedrijfsvoering

962.630

962.630

5

192.526

12.033

204.559

Dienstverlening

130.670

130.670

5

26.134

1.633

27.767

Fysiek

893.918

893.918

5

178.784

11.174

189.958

Sociaal

344.546

344.546

5

68.909

4.307

73.216

Overkoepelend

Managementinformatie

10.577

10.577

5

2.115

132

2.248

Zaakgericht werken

87.315

87.315

5

17.463

1.091

18.554

Datagedreven werken en LoT

36.216

36.216

5

7.243

453

7.696

ONS / SSC

Windows 10

966.593

966.593

5

193.319

12.082

205.401

Werkplek Hardware

274.636

274.636

5

54.927

3.433

58.360

centrale Hardware

813.490

813.490

5

162.698

10.169

172.867

Onderzoek en Onvoorzien

100.000

100.000

5

20.000

1.250

21.250

Correctie risico-opslag

-24.069

-24.069

5

-4.814

-301

-5.115

Totaal

4.596.522

0

4.596.522

919.304

57.457

976.761