Begroting 2019

Doel 4.1.2 We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Zwolse armoedegrens

Armoede en een slechte gezondheid gaan vaak samen. Zorgkosten zijn vaak hoog, zeker in verhouding tot een laag inkomen.  Een slechte gezondheid met hoge zorgkosten vergroot de kans op sociaal isolement en armoede. De financiële risico's die samenhangen met een slechte gezondheid willen we beperken.

Criteria

We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Zwolse armoedegrens, zodanig dat:

  • We voor regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum hanteren in plaats van 110%, omdat een chronische ziekte vaak leidt tot meer kosten.
  • De ondersteuning daadwerkelijk voor vergoeding van zorg- en meerkosten wordt gebruikt.
  • Zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de maatregelen.
  • Chronisch zieken met een inkomen boven 130% of hoge zorgkosten bij het sociaal wijkteam om ondersteuning kunnen vragen.
Kaderstellende nota's
Kadernota Participatiewet in Zwolle "Meedoen mogelijk maken"
Wmo 2015
Participatiewet
Gemeentewet
Nota "Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019" (raadbesluit juli 2018)
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots