Begroting 2019

Doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert

De belangstelling voor kunst en cultuur verandert voortdurend en is aan trends en ontwikkelingen onderhevig. Het is van groot belang dat onze culturele instellingen en partners in staat zijn om mee te bewegen met deze veranderingen.  Een levendig dynamisch klimaat van cultuurinstellingen en kunstenaars waarin ideeën ontstaan voor vernieuwing en innovatie, is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad.

Wij zorgen ervoor dat onze subsidievoorwaarden en prestatieafspraken aansluiten op deze veranderende behoeften en trends. Wij zetten onze incidentele subsidiemiddelen in om onze partners te prikkelen en stimuleren een innovatieve bijdrage aan ons cultureel klimaat te geven. De nieuwe regeling Vernieuwing en Innovatie biedt ruimte voor vernieuwde culturele activiteiten met het nieuwe produktiefonds. Er zal worden gezocht naar een passende vorm van uitvoering.

Criteria

We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert, zodanig dat:

  • Het cultureel klimaat actief en uitnodigend is met volop mogelijkheden voor verbinding, ontmoeting en de uitwisseling van ideeën, kennis, ervaring en vakmanschap.
  • Er ruimte is voor experiment, uitproberen en fouten maken.
  • Er ruimte is voor ondernemerschap in de creatieve sector en nieuwe verdienmodellen ontstaan.
  • Eenvoudig contacten kunnen worden gelegd tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de creatieve sector.
  • Creatieve ondernemers en kunstenaars worden uitgedaagd om te komen met nieuwe ideeën en producten.
  • Onze subsidie ontvangende instellingen en gezelschappen niet worden afgeremd door onze voorwaarden maar juist worden gestimuleerd en geprikkeld.
Kaderstellende nota's
Subsidieregeling Cultuur en Kwaliteit
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Monique Schuttenbeld