Begroting 2019

Doel 8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners richting aan het gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch besluitvormingsproces en controleert de uitvoering van dat beleid

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan.

Kaderstellende nota's
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Presidium