Begroting 2019

Doel 3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen

We dragen zorg voor beschermd wonen aan mensen met psychische en/of psycho-sociale problematiek.  Het toezicht en de begeleiding binnen het beschermd wonen draagt bij aan het maatschappelijk herstel, de participatie en zelfredzaamheid naar vermogen, het psychisch en psychosociaal functioneren, de stabilisatie van het psychiatrisch ziektebeeld en een veilige woonomgeving aan cliënten. Hiermee wordt tevens verwaarlozing van clienten en maatschappelijke overlast en gevaar voor of door cliënten zo veel als mogelijk voorkomen.

Criteria

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen, zodanig dat:

  • De gemiddelde lengte van de ondersteuning van cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht afneemt.
  • Het aantal cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor instroom beschermd wonen (die langer moeten wachten dan 6 weken)  afneemt.
  • Het aantal cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom beschermd wonen (langer dan 6 maanden wachtend op een woning) afneemt.
Kaderstellende nota's
Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019
Kadernotitie transitie beschermd wonen (ggz) (2015)
Subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeente Zwolle
Convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumgemeenteregio Zwolle
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots