Begroting 2019

Ambitie 6.2 Zwolle heeft een evenwichtig aanbod op de woningmarkt om in en door te stromen

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. Onze woonvisie (2017) heeft hiervoor 4 ambities geformuleerd; Zwolle is een:

  • Sterke groeistad (aantrekkelijke woon, werk, en leefstad).
  • Vernieuwende woonstad (ruimte voor vernieuwing).
  • Solidaire leefstad (prettig zelfstandig wonen).
  • Duurzame Deltastad (waterbewust en toekomstbestendig).

Deze vier ambities tezamen maken dat Zwolle voor de komende jaren staat voor de volgende stap in stedelijkheid. Hoe kunnen we de stad versterken als centrum van deze regio en Noord Oost Nederland en de economische toppositie in Nederland behouden. We zien daarbij de groei van de stad met in totaal 10.000 woningen (2017-2040) niet als een lineair proces van woningen toevoegen, maar als de opgave om voor de komende jaren ‘elke woning raak te laten zijn’ omdat met deze woningen nog een substantiële invulling en verandering in de stad tot stad gebracht wordt (kan worden).