Begroting 2019

Ambitie 4.2 Alle kinderen kunnen zich ontplooien ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien

Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sportieve, culturele en schoolactiviteiten. Kinderen hoeven immers niet aan de zijlijn te staan door de financiële situatie in het huishoudens waarin ze opgroeien.  Doordat deze kinderen participeren kunnen we de negatieve gevolgen die verbonden zijn aan het opgroeien in armoede voor hen  beperken. We willen dat meer kinderen profiteren van bestaande regelen uit het Zwolse kindpakket.