Begroting 2019

Ambitie 1.1 Inwoners zijn op eigen kracht en met hun sociale netwerken in staat om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren

Wij bieden ruimte aan mensen die zich maatschappelijk willen inzetten voor de stad, we zoeken naar wat mensen bindt en stimuleren hen naar vermogen maatschappelijk mee te doen. Sommigen hebben daar (soms tijdelijk, soms voor langere tijd) ondersteuning bij nodig. We ondersteunen door belemmeringen om mee te doen vroeg te signaleren, te benoemen en weg te nemen én door bewoners uit te dagen en te ondersteunen in het benutten van kansen en talenten.
De kracht van bewoners en hun sociale netwerk wordt benut en hun persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling gestimuleerd. Met bewoners en partners werken we aan de zelfredzaamheid van de inwoners door te investeren in eigen kracht en verantwoordelijkheid.
Daar waar inwoners hierbij ondersteuning nodig hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Senioren kunnen zo gemakkelijker vitaal en waardig ouder worden. Zwollenaren weten zelf hoe gebruik gemaakt kan worden van diensten, voorzieningen en technologische ontwikkelingen of weten waar ze met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen en hoe zij ondersteuning kunnen bereiken. Door verdere collectivisering van voorzieningen worden maatwerkvoorzieningen minder toegepast. (Programma 2. Inwonersondersteuning).