Begroting 2019

Ambitie 9.1 De gemeente Zwolle is een flexibele, omgevingsbewuste netwerkorganisatie

Zwolle is een bloeiende stad met ambitie! Zowel Zwolle als de regio blijven zich ontwikkelen, in omvang en in kracht.

De medewerkers van de gemeente Zwolle voegen waarde toe aan de eigen kracht van stad en regio. De organisatie is flexibel, brengt vernieuwing en zorgt voor verbinding. Dat doen we vanuit Vakmanschap, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen. We denken van buiten naar binnen, luisteren naar wat de ander nodig heeft, denken in mogelijkheden en houden rekening met tegengestelde belangen.
Als werkgever zorgen we voor een werkomgeving die veilig is en waar medewerkers in hun kracht kunnen zijn.

De huidige samenleving is in beweging en organiseert zich steeds sneller. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich razendsnel en onze inwoners worden steeds digitaler. Ook onze dienstverlening wordt steeds digitaler, want snelheid en gemak staan voorop. Of deze ontwikkelingen als kans of bedreiging worden gezien (het maatschappelijk debat is levendig), de digitale transitie heeft nu al enorme invloed op de rol van de overheid.
We maken voor onze informatievoorziening en dienstverlening optimaal gebruik van nieuwe technologie. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn daarbij randvoorwaardelijk. Als de klant niet digi-vaardig is, bieden we persoonlijke aandacht.

Inwoners en bedrijven zijn blij verrast door de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat geldt niet alleen voor de primaire dienstverleningskanalen, maar organisatiebreed. Regels bieden houvast en duidelijkheid. Daar waar het nodig is én kan bieden we maatwerk en laten we regels en routines los. De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Onze bedrijfsvoering is gericht op het toevoegen van waarde als professioneel partner. Dit is beschreven in ons visiedocument ‘op koers’. Wij zijn een inclusieve, efficiënte en toegeruste organisatie die staat voor begrijpelijke, tijdige en volledige communicatie en een betrouwbare administratie.