Begroting 2019

Doel 9.1.3 In 2020 hebben we een moderne informatievoorziening

In 2016 is in VNG-verband afgesproken dat gemeenten hun informatievoorziening steeds vaker samen en centraal regelen. Door gebruik te maken van elkaars innovatiekracht en het gebruik maken van collectieve oplossingen, worden we ontzorgd en ondersteund om onze taken goed uit te voeren. Samen organiseren is nodig om de risico’s te beperken en om snel genoeg mee te kunnen doen in de vele nieuwe ontwikkelingen. Als gemeente alleen lukt dat steeds minder goed, daarvoor gaan de ontwikkelingen gewoon te snel. Samen organiseren vraagt wel dat we komend jaar goed nadenken over de vraag op welke gebieden Zwolle voorop wil lopen en op welke gebieden Zwolle volgend zal zijn. De vernieuwingen op het gebied van ICT gaan ontzettend snel. Dat betreft overigens niet alleen de hardware. Maar bijvoorbeeld ook de wijze waarop software wordt aangeboden (van eigenaarschap van softwarepakketten op ons eigen systeem naar gebruiksrecht van software in de cloud). We willen de basis op orde hebben om die vernieuwingen voldoende te kunnen benutten.

Om de Zwolse informatievoorziening legitiem te kunnen benutten moet de privacy van inwoners en de informatieveiligheid van gemeente Zwolle worden gewaarborgd. De komende vier jaar richten wij ons op het stroomlijnen van de verantwoordingen op privacy & informatie-veiligheid. Dit helpt ons om privacy & informatieveiligheid efficiënt en effectief in te richten.

Er wordt door inwoners en ondernemers steeds meer gebruik gemaakt van communicatie via internet en mobile telefonie. Inwoners en ondernemers vragen van de gemeente dat ze haar dienstverlening aanpast, waarbij ook met de gemeente gecommuniceerd kan worden via deze kanalen. Het benutten van deze mogelijkheden vraagt om aanpassingen in de uitvoering van dienstverlening door o.a. onze processen op een andere manier uit te voeren.  Voor de dienstverlening moet het niet meer uitmaken via welk kanaal de gemeente benaderd wordt, de dienstverlening moet gelijk zijn. Inwoners en ondernemers kunnen zelf kiezen hoe ze de gemeente benaderen. Soms gebruiken ze hiervoor één kanaal, op andere momenten meerdere verschillende kanalen.

We werken mee aan een maatschappij waar big en open data bijdragen aan de opgaven in de stad. Zo zal dit een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Zwolle als SmartCity.

Criteria

In 2020 hebben we een moderne informatievoorziening, zodanig dat:

  • We onze dienstverlening innovatief standaardiseren.
  • We privacy en informatieveiligheid waarborgen conform de wettelijke kaders.
  • We de regie van inwoners en ondernemers op eigen gegevens vergroten.
  • We meewerken aan een maatschappij waar big en open data bijdragen aan de opgaven in de stad (zoals bijvoorbeeld Smart City).
  • We zoveel mogelijk samen (met andere gemeenten) organiseren.
  • We de regie op de relatie met ICT-leveranciers versterken.
  • We een samenhangende Zwolse Digitale Infrastructuur realiseren en aansluiten op de landelijke generieke digitale infrastructuur.
  • De informatievoorziening voor de Omgevingswet gerealiseerd wordt.
Kaderstellende nota's
MPI 2019 - 2022
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Michiel van Willigen