Begroting 2019

Doel 3.3.1 We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt

We bieden tijdelijk onderdak aan mensen die dakloos zijn geworden. Deze maatschappelijk opvang en begeleiding is gericht op maatschappelijk herstel, participatie naar vermogen en zelfredzaamheid. We bevorderen het psychosociaal functioneren van cliënten en voorkomen verwaarlozing, maatschappelijke overlast en gevaar voor cliënten of anderen. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 21, onderwerp verlenging Logeerhuis en bestedingsvoorstel 7, onderwerp indexering DUMO. De toelichting op beide bestedingsvoorstellen vindt u hier (21) en hier (7).

Criteria

We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt, zodanig dat:

  • de gemiddelde lengte van de ondersteuning van de cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht afneemt.
  • het aantal cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom maatschappelijke opvang (langer dan 6 maanden wachtend op een woning) afneemt.
Kaderstellende nota's
Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots
Portefeuillehouders projecten:<p>Ed Anker</p>