Begroting 2019

Doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. Door inzet van onder andere wijkgericht welzijnswerk (opbouwwerk) willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent. De omvang van de opgaven in wijken en buurten is leidend voor de omvang en intensiteit van de inzet van het wijkgericht welzijnswerk. Elk Sociaal Wijk Team kent een driehoeksnetwerk van de manager van het Sociaal Wijk Team, de senior opbouwwerker en de wijkmanager van de gemeente. Deze personen hebben een belangrijke rol in het afstemmen van de wijkopgaven en de aanpak daarvan.

Criteria

We vergroten van de veerkracht van inwoners en buurten, zodanig dat:

  • De veerkracht in de buurten / wijken stijgt, specifiek daar waar deze (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt.
  • Deze de buurt en de individuele inwoner ten goede komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid verminderd, de zelfredzaamheid toeneemt en nieuwe initiatieven in buurten en wijken ontstaan.
  • Mensen zich prettig voelen in de wijk waarin zij willen wonen (sociale inclusie).
Kaderstellende nota's
Nota wijkacommodaties (2011)
Nota Doorontwikkeling wijkgericht werken (2012)
LHBT-aanpak 2016-2017 (vaststelling 2016)
Transformatieagenda Sociaal Domein (Thema Samenkracht) (2016)
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots
Portefeuillehouder:William Dogger