Begroting 2019

Doel 4.1.3 We bestrijden financiële risico’s door het verstrekken van individuele toeslagen op wettelijke basis

De Participatiewet regelt niet alleen het verstrekken van bijstandsuitkeringen, maar kent ook individuele  toeslagen. Er is een individuele inkomenstoeslag voor wie langdurig van een laag inkomen leeft. Langdurig van een laag inkomen leven betekent dat het steeds moeilijker wordt om te kunnen reserveren bijv. om duurzame gebruiksgoederen te kunnen vervangen. Vaak is er geen enkel reserveringspotje meer. Met de individuele inkomenstoeslag zijn huishoudens zelf weer in staat om te reserveren. En er is een individuele studietoeslag. Deze toeslag is er voor studenten die door hun arbeidshandicap niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Criteria

We bestrijden financiële risico’s door het verstrekken van individuele toeslagen op wettelijke basis, zodanig dat:

  • De toeslagen verstrekt wordt conform de wettelijke bepalingen.
  • Inwoners die langer dan 3 jaar van een inkomen op of onder de Zwolse armoedegrens leven in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven. (individuele inkomenstoeslag).
  • Studenten met een arbeidshandicap het wettelijke minimumloon kunnen verdienen. (individuele studietoeslag).
  • Zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de toeslagen.
Kaderstellende nota's
Kadernota Participatiewet in Zwolle "Meedoen mogelijk maken"
Participatiewet
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots