Begroting 2019

Subsidiestaat

De subsidiestaat maakt inzichtelijk voor welk bedrag per jaar de gemeente Zwolle subsidies verstrekt. Definitieve subsidietoekenning vindt plaats aan de hand van de subsidieverordening.

In 2019 wordt een bedrag van € 99.651.476 aan subsidies begroot.

Gesubsidieerden

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Saldo subsidiestaat

114.831.648

116.250.583

99.651.476

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instellingen met een subsidie meer dan € 250.000.

Subsidie ontvangers meer dan € 250.000

Begroting 2019

Opvoedingsondersteuning/ontwikkeling

257.302

Creating Balance Zwolle B.V.

260.840

VVV Kampen-Zwolle-Overijssel

266.736

Peuterwerk

299.676

Stichting Zwols Dierenasiel

329.441

Stichting Focus

363.065

Stichting RIBW IJssel Vecht

490.161

Bureau Jeugdzorg Overijssel

584.683

Museum de Fundatie Stichtng

738.190

Stichting Allemaal Zwolle

890.790

Kinderparticipatie

906.544

Preventie jeugdbeleid

970.000

Stichting Vrijwilligerscentrale Zwolle

972.184

Preventie

974.004

Wijz

1.027.428

Stichting LIMOR

1.188.293

Hedon Podium voor Popcultuur

1.279.446

GGD Regio IJssel-Vecht

1.312.577

Stichting SportService Zwolle

1.389.315

Tactus Verslavingszorg

1.408.722

Onderwijsachterstandenbeleid

1.529.372

Historisch Centrum Overijssel

1.644.950

Stichting Kadera

2.102.230

Optisport Zwolle B.V.

2.393.427

Stichting Leger des Heils

3.065.057

Stichting Veilig Thuis IJsselland

3.940.964

Odeon De Spiegel

4.385.612

GGD IJsselland

4.539.020

Travers

4.867.885

Stichting De Stadkamer

5.977.106

Veiligheidsregio IJsselland

9.517.818

Beschermd wonen

33.622.573

Het verschil tussen de verstrekte subsidies in 2018 en 2019 komt doordat met name bij onderdeel beschermd wonen bepaalde posten niet als subsidie meer worden aangemerkt.