Begroting 2019

Doel 1.1.1 We versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van veerkrachtige inwoners

De meeste Zwollenaren zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en zijn maatschappelijk zelfredzaam. Niet iedereen lukt dit helaas op eigen kracht. Dit geldt ook voor sommige ouderen in onze stad. Voor hen is het belangrijk dat anderen oog hebben voor hun situatie en samen met hen deze situatie willen verbeteren. Goede, professionele stedelijke ondersteuning is hierbij essentieel. De motivatie van Zwollenaren om zich vrijwillig in te zetten voor de stad en haar inwoners is enorm. De veerkrachtmonitor geeft een goed beeld van de ontwikkelingen op de bijdrage van inwoners aan de samenleving op de aspecten 'ondersteuning bieden' en 'maatschappelijk actief'.

Het investeren in vrijwilligerswerk door trainingen, samen kijken naar wat wel kan, Samen Zwolle, aandacht voor de eigen competenties en kracht van de potentiële vrijwilliger etc. draagt hier aan bij. Om de vele preventieve initiatieven met een verhoogde inzet van vrijwilligers te laten slagen is er een toenemende vraag naar begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers met kennis van de doelgroep.

Criteria

We versterken de inzet van competenties en de kracht van veerkrachtige inwoners, zodanig dat:

  • De sociale samenhang, leefbaarheid en de veiligheid in de wijken groter wordt.
  • Een ieder die zich vrijwillig of als mantelzorger inzet voor een ander, de buurt of wijk zich gezien en gesteund voelen.
  • Meer verbinding en samenwerking ontstaat tussen vrijwilligers (organisaties), sociale wijkteams en zorginstellingen.
Kaderstellende nota's
Transformatieagenda Sociaal Domein (Thema Samenkracht) (2016)
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Michiel van Willigen