Begroting 2019

Doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert

Met een extra financiële impuls in 2018 en 2019 aan de  de regeling Cultuur en Kwaliteit en de regeling Vernieuwing en Innovatie dagen we onze instellingen, kunstenaars, ondernemers en inwoners uit om te komen met innovatieve plannen en ideeën:

  • In 2019 gaan wij verder met het optimaal inspelen op de behoefte aan ruimte en faciliteiten van kunstenaars en creatieve ondernemers.
  • De zichtbaarheid van onze kunstenaars en creatieven in de stad kan worden verbeterd. Hieraan willen wij verder werken, samen met anderen. Een sprekend voorbeeld is Proto, het festival met de presentatie van de finale opdrachten van onze afgestudeerden van de creatieve opleidingen in de stad.
  • Het meer zichtbaar maken van de aanwezige kunstenaars in de stad en hun activiteiten wordt ook bereikt door het scheppen van mogelijkheden voor “artists in residence”: ervaren kunstenaars die in een openbaar toegankelijke ruimte hun vaardigheden overdragen aan jonge talentvolle studenten en pas beginnende kunstenaars en creatieven.
  • Festivals zijn een steeds belangrijker wordend podium voor kunst- en cultuuruitingen. In 2019 proberen wij samen met onze partners beter aan te sluiten op de veranderde behoeften van het publiek. Daarbij zal worden ingezet op het versterken van het cultuurkarakter van Zwolle Unlimited en het Stadsfestival.  
  • Onze rijke geschiedenis zal in 2019 op verschillende locaties in de stad zichtbaar worden gemaakt. Daarbij wordt onder meer de ruimten van de  Peperbus benut voor presentatie.
  • De Zwolse podia worden ook in 2019 aangemoedigd om de samenwerking binnen en buiten de muren van de theaters te versterken en de diverse gezelschappen in onze stad te ondersteunen bij de ontwikkeling van talent.
  • De regeling Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie was voor de uitvoering ondergebracht bij Het Langhuis. Door omstandigheden  is de regeling teruggegeven. In 2019 willen wij bepalen hoe de middelen van de regeling zo goed mogelijk kunnen worden ingezet voor de realisatie van het oorspronkelijke doel, het bevorderen van experimentele vormen van kunst.
  • Er wordt een extra stimulans gegeven aan culturele evenementen voor jongeren en studenten.