Begroting 2019

Doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert

Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.