Begroting 2019

Doel 3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen

 • Uitvoeren van de regionale veranderagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 • Het zorgdragen voor de kwaliteit en continuiteit van beschermd wonen voorzieningen.
 • Het zorgdragen voor de toegang tot beschermd wonen voorzieningen.
 • Uitvoeren van het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht.
 • Uitvoeren van de 'Overeenkomst overdracht verantwoordelijkheden, taken en middelen regio Noord Veluwe'.
 • Voorbereidingen treffen betreffende de decentralisatie en objectivering van de rijksmiddelen per 1-1-2021. Dit betreft:
  • Het maken van afspraken over de wijze van samenwerking in de regio IJssel-Vecht.
  • Het voorbereiden op de consequenties van het nieuwe verdeelmodel.
  • Het opstellen van een nieuwe veranderagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2021.