Begroting 2019

Ambitie 9.1 De gemeente Zwolle is een flexibele, omgevingsbewuste netwerkorganisatie

Doelen