Begroting 2019

Doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

  • Opstellen omgevingsvisie deel 2: inzet op programmamanagement en strategische advisering binnen project omgevingvisie (zie projecten).
  • Input geven aan de omgevingsvisie van het Rijk in wording (Nationale Omgevingsvisie)
  • Afstemming Omgevingsvisie provincie Overijssel en de Zwolse omgevingsvisie
  • Afstemming omgevingsvisies regiogemeenten.