Begroting 2019

Financieel overzicht programma's

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

1. Samenleving

43.827.109

6.388.356

-37.438.753

346.956

609.775

-37.175.934

2. Inwonersondersteuning

100.741.233

4.837.710

-95.903.523

0

0

-95.903.523

3. Opvang en bescherming

89.311.779

4.104.603

-85.207.176

0

0

-85.207.176

4. Inkomen

70.473.294

50.116.303

-20.356.991

0

0

-20.356.991

5. Ondernemende en levendige stad

21.753.406

1.473.431

-20.279.975

1.050.000

99.084

-21.230.891

6. Toekomstgerichte stad

72.557.646

73.325.018

767.372

12.063.490

3.208.051

-8.088.067

7. Vitale wijken

72.708.435

37.362.545

-35.345.890

5.019.367

4.570.320

-35.794.937

8. Bestuur en inwonerszaken

9.745.127

2.892.499

-6.852.628

219.252

343.568

-6.728.312

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.134.560

2.985.260

-39.149.300

615.043

617.693

-39.146.650

10. Algemene dekkingsmiddelen

2.731.832

333.205.904

330.474.072

357.350

18.812.884

348.929.606

Totaal

525.984.421

516.691.629

-9.292.792

19.671.458

28.261.375

-702.875