Begroting 2019

Doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

  • Uitvoeren digitale beleidscyclus
  • Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen waarbij waardecreatie en geldstromen in balans zijn.
  • Invoeren e-facturering.
  • Invoeren digitale juridische dossiers.
  • Conform de verordening 213a, artikel 2 wordt een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd.
  • De managementcyclus wordt geoptimaliseerd.