Begroting 2019

Doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte

Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.