Begroting 2019

Doel 7.2.1 We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen

Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.