Begroting 2019

Doel 6.4.2 We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling

Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.